Модел на НВО за VII клас

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » Модел на НВО за VII клас

 
Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година


Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2021-2022 година

Горните модели на НВО са публикувани на 29.09.2021 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори, 16 юни 2021 г. 

Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори, 18 юни 2021 г.

 

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година

Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г.Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Математика, 17 юни 2020 г. 

Български език и литература, 15 юни 2020 г.


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019–2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г. Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Математика, 19 юни 2019 г.

Български език и литература, 17 юни 2019 г.


Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година
(по желание на ученика)


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2017/2018 година - май 2018 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2016/2017 година - май 2017 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2015/2016 година - май 2016 г.

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2014/2015 година - май 2015 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2013/2014 година - май 2016 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2012/2013 година - май 2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2011/2012 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2010/2011 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2009/2010 година

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за VII клас по български език и литература и по математика за VII клас за учебната 2009/2010 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“