Процедура за подкрепа на международни форум в България

Начало » Наука » Архив » Архив "Правилници и процедури" » Процедура за подкрепа на международни форум в България

Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Срок за подаване на предложенията: до 15.06.2015 г.
Приемат се предложения само за научни форуми, които ще се проведат до 30.12.2015  г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“