Институт за изследване на изкуствата

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за изследване на изкуствата

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на изкуствата

Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: 
Теория и история на архитектурата
Акредитация валидна до: 
15.12.2023 г.
Оценка: 
9,19

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата
Докторска програма: Изкуствознание и изобразителни изкуства
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 8.3 Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: Музикознание, музикално и танцово изкуство
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство
Докторска програма: Театрознание и театрално изкуство
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,27

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство
Докторска програма: Кинознание, киноизкуство и телевизия
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,27

 

Докторска програма:  Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата
Акредитация валидна до28.10.2016 г.

Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
Акредитация валидна до28.10.2016 г.

Докторска програма: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
Акредитация валидна до: 28.10.2016 г. 

Докторска програма: Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“