Агробиоинститут

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Агробиоинститут

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Агробиоинститут

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 11.05.2021 г.
Оценка: 9,80

Докторска програма: Растителна защитa (вкл.фитопатология, вирусология, хербология и др.)
Акредитация валидна до: 23.04.2021 г.
Оценка: 9,54

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“