Агробиоинститут

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Агробиоинститут

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Агробиоинститут

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 11.05.2021 г.
Оценка: 9,80

Докторска програма: Растителна защитa (вкл.фитопатология, вирусология, хербология и др.)
Акредитация валидна до: 23.04.2021 г.
Оценка: 9,54

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“