Институт по микробиология

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по микробиология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по микробиология

Професионално направление: 5.11 Биотехнологии
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до: 08.02.2022 г.
Оценка: 9,64

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 08.02.2022 г.
Оценка: 9,86

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,69

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“