Институт по микробиология

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по микробиология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по микробиология

Професионално направление: 5.11 Биотехнологии
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до: 08.02.2022 г.
Оценка: 9,64

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 08.02.2022 г.
Оценка: 9,86

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,69

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“