Проектни предложения - Компонент 1 "Младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Проектни предложения - Компонент 1 "Младежи в риск"

Компонент 1 "Младежи в риск"


Документи за кандидатстване по Компонент 1 "Младежи в риск"

Call for proposals Component 1 (bg)


Десет проектни предложения бяха подадени преди изтичане на крайният срок:

1. BG06 - 101 "Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора" – кандидат община Стара Загора

2. BG06 - 102 "Младежки център Добрич - вашето утре" – кандидат община Добрич - град

3. BG06 - 103 "Изграждане на младежки център в гр. Пловдив" – кандидат община Пловдив

4. BG06 - 104 "Младежки център - Ямбол" – кандидат община Ямбол

5. BG06 - 105 "За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск - изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца" – кандидат община Враца

6. BG06 - 106 "Център за социално включване на младежи в риск" – кандидат община Самоков

7. BG06 - 107 "Изграждане на младежки център в гр. Разград" – кандидат община Разград

8. BG06 - 108 "Изграждане на младежки център в община Благоевград" – кандидат община Благоевград

9. BG06 - 109 "Център за младежко обучение и включване Ичера" – кандидат община Сливен

10. BG06 - 110 "Европейски стандарти за младежки дейности и изграждане на сертифициран от СЕ младежки център в община Русе" – кандидат община Русе

Няма постъпили проектни предложения след обявения краен срок - 30 април 2013 г.

Всички проектни предложения бяха опаковани в кашон/плик с ненарушена цялост.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“