Одобрени проекти - Компонент 4

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Одобрени проекти - Компонент 4

Компонент 4


Проект BG06-C4 „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” Столична община, Район "Красна поляна"

Бюджет на проекта: 359 240 евро

Основна цел на проект: Изграждане на кухня, столова и две класни стаи в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков”.Създаване на ефективен модел за адекватна предучилищна подготовка на 50 деца от ромската общност в кв. „Факултета”на възраст между 4-6 години.

Специфични цели на проекта:

  • Разширяване на мрежата от допълнителни педагогически и социално психологически услуги за постигане на ранна интеграция на децата;
  • Провеждане на допълнителни обучения по български език за доброто му овладяване, като предпоставка за успешно справяне с училищния материал;
  • Придобиване на училищни навици на децата чрез интерактивно обучение в мултифункционалните кабинети;
  • Формиране на умения за здравословен начин на живот, включващо здравословно хранене на 50 деца от двете групи в новите кабинети и 100 шестгодишни деца от подготвителните групи в подходяща обстановка в новата столова в 75 ОУ „Тодор Каблешков”;
  • Работа на терен с ромските родители, осъществявана от ромския медиатор по проекта. Стимулиране на ромските родители за активно включване в образователния процес;
  • Съхранение и развитие на културната идентичност на децата чрез организиране на съвместни прояви с другите детски заведения в район „Красна поляна”;
  • Консултации с психолог, логопед и профилактични прегледи и спортни занимания на децата.

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://75ou.bulgariahost.com/bg/.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“