Кръгла маса за споделяне на опит и бъдещи планове

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Кръгла маса за споделяне на опит и бъдещи планове

Кръгла маса за споделяне на опит и бъдещи планове

На 18 май 2017 г. се проведе кръгла маса за споделяне на опит и бъдещи планове относно изпълнението на ромския фокус по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов механизъм.

По време на събитието всеки Програмен оператор сподели какво е постигнал през програмен период 2009-2014 г. и очерта бъдещите планове за новия програмен период 2014-2021 г.

СНИМКИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“