Международна конференция „Нашето общо бъдеще“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Международна конференция „Нашето общо бъдеще“

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Международна конференция „Нашето общо бъдеще - Our future together“

На 8 април 2016 г., Министерство на образованието и науката (МОН) - Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще бъде домакин на Международната конференция „Нашето общо бъдеще - Our future together“. Събитието е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.) и ще се проведе под патронажа на Министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева. Конференцията, ще се проведе в Национална художествена галерия - филиал „Двореца“ и в нея ще вземат участие представители на висшето ръководство на Министерството на образованието и науката и на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Посланикът на Норвегия в България – Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на Програмата, представители на организациите-бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по Програмата, а също и представители на правителствени и неправителствени организации, ангажирани с интеграцията на деца и младежи в неравностойно положение. Конференцията ще представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, ще постави на обсъждане възникнали при изпълнението на програмата въпроси и ще завърши с кратка артистична програма, изнесена от младежи от финансираните проекти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“