Посещение на място от Програмния оператор

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Посещение на място от Програмния оператор

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Посещение на място от Програмния оператор

На 29.01 и 30.01.2015 г. екип на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ осъществи посещение в град Стара Загора на проект BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора”, финансиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. По време на двудневното посещение бяха проведени срещи с екипа за управление на проекта, младежките работници и ромските медиатори, работещи в рамките на проекта. Обсъдени бяха въпроси, свързани с актуалните проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на проекта, информация за напредъка по проектните дейности и перспективите, отнасящи се до бъдещото развитие на проекта.

От 03.02 до 05.02.2015 г. екипът на Програмния оператор планира провеждане на посещение със същата цел и в град Добрич - проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре".

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“