Обучителен семинар по Компонент 2 "Деца в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Обучителен семинар по Компонент 2 "Деца в риск"

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Обучителен семинар по Компонент 2 "Деца в риск"

На 13, 14 и 15 август 2014 в "Интерхотел Велико Търново", гр. Велико Търново Програмният оператор организира обучение за бенефициенти по Компонент 2 "Деца в риск". На обучението ще бъдат представени основните аспекти от техническото и финансово отчитане, контрол на обществените поръчки, управление на риска и др.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“