Обмяна на опит в младежки център, гр. Брежице, Словения

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Обмяна на опит в младежки център, гр. Брежице, Словения

Обмяна на опит в младежки център, гр. Брежице, Словения

В периода 15 - 19 август 2016 г., представители на всички младежки центрове от Стара Загора, Добрич, Пловдив и Враца, финансирани по Програма BG06 "Деца и младежи в риск" посетиха младежкия център в гр. Брежице, Словения, с цел обмяна на опит и добри практики. Младежкият център - Брежице е първият център, получил удължаване на Знака за качество на Съвета на Европа до 2020 г. Домакин на посещението беше г-жа Наташа Калин - координатор на международните дейности на МЦ. По време на събитието, екипите на проектите, младежките работници и ромските образователни медиатори се запознаха със структурата, управлението, координацията и дейностите на младежкия център.

Г-жа Катя Канзар - заместник-кмет на Брежице, г-н Зорко Шквор - ръководител на отдел за младежка политика към Министерство на образованието и спорта и г-жа Лаура Кранчан - ръководител проекти към Младежка мрежа МаМа представиха действащото законодателство, политики и практики по отношение на младежите, взаимодействието между държавните органи, НПО, младежките центрове и младежките организации на територията на Словения.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“