Обмяна на опит и добри практики с младежки център в Лисабон, Португалия

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Обмяна на опит и добри практики с младежки център в Лисабон, Португалия

Обмяна на опит и добри практики с младежки център в Лисабон, Португалия

на 1 юли 2015 г. представители на младежките центрове от Пловдив и Враца взеха участие в церемонията по награждаване със Знак за качество на Съвета на Европа на младежкия център в Лисабон, Португалия. През следващите дни от посещението домакините запознаха екипите с проблемите и решенията им в процеса за постигане условията за получаване на Знак за качество, организираха срещи с местни НПО, работещи в сферата на младежките дейности, обучение и обямана на опит. В началото на 2016 г. екипите на младежките центрове на Стара Загора и Добрич също посетиха младежкия център в гр. Лисабон, където се запознаха с условията за устойчивост на дейностите след получаване на Знака за качество.

Информация за церемонията може да намерите тук.

СНИМКИ

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“