Обучение на всички участници по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Обучение на всички участници по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Обучение на всички участници по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

В началото на месец май 2015 г., Програмният оператор по Програма BG06 "Деца и младежи в риск", съвместно с програмния партньор Съвета на Европа, организираха обучение навсички участници по проектите, финансирани по Компонент 1 "Младежи в риск", Компонент 2 "Деца в риск" и Компонент 4 "Образователна интеграция, здраве и социално развитие". В обучението взеха участие над 250 преподаватели, ромски образователни медиатори и младежки работници.В заключителна среща взеха участие г-н Sjur Bergan, началник на отдел Образование, г-жа Antje Rothemund, началник на отдел Младеж, г-жа Kristin Hefre, постоянно представителство на Норвегия, г-жа Детелина Стамболова-Иванова, постоянно представителство на България, г-н Villano Qiriazi и г-жа Larissa Kireeva, Съвет на Европа.

В последния ден на обучението, всички участници изложиха материали, изготвени по проектите. Изложбата беше активна от 4 до 12 юни 2015 г. в сграда Агора на Съвета на Европа.


СНИМКИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“