Обучение на всички участници по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Обучение на всички участници по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Обучение на всички участници по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

В началото на месец май 2015 г., Програмният оператор по Програма BG06 "Деца и младежи в риск", съвместно с програмния партньор Съвета на Европа, организираха обучение навсички участници по проектите, финансирани по Компонент 1 "Младежи в риск", Компонент 2 "Деца в риск" и Компонент 4 "Образователна интеграция, здраве и социално развитие". В обучението взеха участие над 250 преподаватели, ромски образователни медиатори и младежки работници.В заключителна среща взеха участие г-н Sjur Bergan, началник на отдел Образование, г-жа Antje Rothemund, началник на отдел Младеж, г-жа Kristin Hefre, постоянно представителство на Норвегия, г-жа Детелина Стамболова-Иванова, постоянно представителство на България, г-н Villano Qiriazi и г-жа Larissa Kireeva, Съвет на Европа.

В последния ден на обучението, всички участници изложиха материали, изготвени по проектите. Изложбата беше активна от 4 до 12 юни 2015 г. в сграда Агора на Съвета на Европа.


СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“