Украйна

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Украйна

 

(публ. 03.09.2020 г.)

Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години

обн. - ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г., в сила от 15.07.2020 г.

Срок на действие: От учебната 2020/2021 г. до края на учебната 2023/2024 г. 


Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години

обн. - ДВ, бр. 55 от 21.07.2015 г. (подписан на 7 юли 2015 г.)

Срок на действие: От учебната 2015/2016 г. до края на учебната 2018/2019 г.


Споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна

(подписано на 9 декември 1994 г.)  

Срок на действие: Рамково (безсрочно)   

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“