Португалска република

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Португалска република

Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2015 – 2018 г.

обн. - ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г.    

Срок на действие: Съгласно чл. 35 програмата е валидна до подписването на нова

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“