Естония

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Естония

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Естония за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата

обн. - ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“