Бразилия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Южна Америка » Бразилия

Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Националния съвет за научно и технологично развитие на Федеративна република Бразилия

ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“