621 Растениевъдство и животновъдство

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 621 Растениевъдство и животновъдство

ДОС за придобиването на квалификация по професия

621040 Техник-животновъд от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" (публ. 11.06.2021 г.)

621140 Агроеколог

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“