РУО (от Ловеч до Сливен)

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » РУО (от Ловеч до Сливен)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионални управления на образованието

Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил,

Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, СилистраСливен,

Смолян, София град, София регион, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол


Име, презиме, фамилия длъжност

РУО - Ловеч

Валентина Николова Георгиева, експерт програми и проекти

Даниела Димитрова Йотова, старши експерт

Елена Диянова Златева, старши юрисконсулт

Иваничка Николова Буровска, началник на отдел

Маргарита Стратиева Николова, старши експерт 

Мария Михайлова Тодорова, главен счетоводител

Румен Цочев Бахов, началник на отдел

Светла Иванова Христова, старши експерт 

Соня Иванова Недкова, старши експерт 

Стела Кръстева Петкова, старши експерт 

Стоянка Тодорова Цанова, старши експерт 

Тамара Цанкова Анчева, старши експерт 

Янка Андреева Иванова, старши експерт 


РУО - Монтана

Биляна Иванова Харалампиева, началник на отдел

Венета Иванова Борисова, главен счетоводител

Веселин Руменов Найденов, старши експерт

Даниела Христова Цвеова-Маринова, старши експерт

Дора Венециева Борисова, старши експерт

Иван Ангелов Димитров, старши експерт

Красимира Иванова Накова-Евгениева, старши експерт

Мариела Борисова Киркова, старши експерт

Марияна Петрова Иванова-Бонова, старши експерт

Нина Иванова Кирилова, старши експерт

Персияна Георгиева Петкова, старши експерт

Райна Веселинова Цветанова, старши експерт

Росица Енчева Ангелова, началник на отдел


РУО - Пазарджик

Албена Стоянова Димитрова, старши експерт

Александра Николаева Полищук, старши експерт

Ангел Петров Велчев, старши експерт

Ваня Спасова Апостолова, старши експерт

Васил Любомиров Кацаров, старши експерт

Весела Найденова Тодорова, старши експерт

Веселка Боянова Боева, старши експерт

Галина Георгиева Цанева, старши експерт

Дора Стоименова Дулчева-Величкова, старши експерт

Ива Мартинова Гигова, старши експерт

Кирил Спасов Белев, старши експерт

Марияна Георгиева Гигова, старши експерт

Николай Василев Гунчев, началник на отдел

Пенка Георгиева Нанева, старши експерт

Ружа Славчева Стоянова-Семерджиева, началник на отдел

Христо Младенов Денев, старши юрисконсулт


РУО - Перник

Антония Емилова Иванова, старши експерт

Бойка Георгиева Стефанова, главен счетоводител

Бойка Стоянова Иванова, началник на отдел

Габриела Иванова Стоева, старши експерт

Даниела Павлова Божичкова, старши експерт

Даниела Стоичкова Павлова, старши експерт

Евгения Славейкова Колева, старши експерт

Мариана Живкова Иванова, старши експерт

Мария Викторовна Стефанова, старши експерт

Мария Михайлова Христова-Кирилова, експерт програми и проекти

Мая Николаева Стоянова Началник на отдел

Милена Трифонова Георгиева, старши експерт

Розалина Василева Димитрова, старши експерт

Росица Денчева Симеонова, старши експерт

Спаска Бориславова Тонева, старши експерт


РУО - Плевен

Албена Георгиева Тотева, началник на РУО

Виолин Валентинов Стоянов, главен счетоводител

Виолета Емилова Василева, старши експерт

Добромир Ангелов Петков, старши експерт

Калинка Ангелова Кирилова, старши експерт

Маргарита Георгиева Михайлова, старши експерт

Мариана Иванова Козова, старши експерт

Маруся Георгиева Додова, старши експерт

Нина Иванова Димчева, старши експерт

Павел Николов Петров, старши експерт

Росица Георгиева Ненчева, старши експерт

Росица Димова Петкова, старши експерт

Снежана Йорданова Георгиева, старши експерт

Яна Николаева Личева, старши експерт


РУО - Пловдив

Антоанета Атанасова Кръстанова, старши експерт

Антоанета Йорданова Пакова, началник на отдел

Асен Василев Василев, старши експерт

Васка Георгиева Атанасова, старши експерт

Венета Веселинова Табакова-Комсалова, старши експерт

Веселина Василева Карапеева, старши експерт

Георги Димитров Делов, старши експерт

Димитър Георгиев Ставрев, старши експерт

Добринка Минкова Минева, старши експерт

Евгения Янкова Темелкова, старши експерт

Жанета Костадинова Вакрилова, старши експерт

Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, старши експерт

Иванка Нецова Русалова, старши експерт

Ирина Минчева Минчева, главен юрисконсулт

Любен Минков Жилков, старши експерт

Марияна Ангелова Симеонова, началник на отдел

Марияна Йорданова Механджиева, старши експерт

Нели Генова Спасова, старши експерт

Нели Илиева Атанасова, главен счетоводител

Петя Грозева Катранджиева, старши експерт

Петя Иванова Герасимова, старши експерт

Петя Илиева Тончева, старши експерт

Рангел Стоилов Райчев, старши експерт

Татяна Кирилова Цанкова, старши експерт

Тонка Кирилова Ставрева, старши експерт


РУО - Разград

Албена Стоянова Добрева, старши експерт

Атанас Недялков Дончев, старши експерт

Галина Богданова Пенева-Палуйкова, старши експерт

Галина Пантелеева Цанева, старши експерт

Генади Атанасов Трифонов, старши експерт

Евгения Колева Николова, главен юрисконсулт

Живка Димитрова Панчева, началник на отдел

Ивелина Николаева Николова, старши експерт

Николай Миланов Миланов, старши експерт

Росица Николаева Радославова-Димитрова, старши експерт

Румяна Райчева Велчева, главен счетоводител

Светослав Атанасов Добрев, началник на отдел

Спаска Георгиева Маринова, старши експерт

Татяна Данкова Радева, старши експерт


РУО - Русе

Боряна Стоянова Петкова, началник на отдел

Виржиния Стоянова Пехова, старши експерт

Елена Атанасова Филипова, старши експерт

Емил Илиянов Георгиев старши експерт

Леонард Пиер Давидов, началник на отдел

Мариана Димитрова Кисьова, старши експерт

Милена Димитрова Банева, старши експерт

Милена Тодорова Георгиева, старши експерт

Невена Петрова Балканджиева, главен счетоводител

Петър Иванов Иванов, старши експерт

Петя Лазарова Димитрова, старши експерт

Росица Борисова Георгиева, началник на РУО

Слава Петкова Рачева, старши експерт

Сюзън Исметова Ферхадова, старши експерт

Таня Венелинова Тодорова, старши експерт


РУО - Силистра

Анелия Атанасова Стефанова, старши експерт

Ваня Славова Игнатова, старши експерт

Геновева Йорданова Димитрова-Кондова, началник на отдел

Гергана Анчева Костова, главен счетоводител

Динко Пенков Порязов, старши експерт

Ивелина Савова Петрова, старши експерт

Иливан Етем Хълми, старши експерт

Ирена Енчева Маринова, старши експерт

Катя Ангелова Дженкова, старши експерт

Майя Аспарухова Григорова, старши експерт

Мариана Василева Вълкова, старши експерт

Недялка Славова Михнева, главен счетоводител

Пепа Димитрова Лазарова, началник на отдел

Снежана Йорданова Пенева, старши експерт

Фатме Алиева Османова-Атанасова, старши експерт


РУО - Сливен

Боян Василев Аксаков, началник на РУО

Веселина Иванова Бонева, старши експерт

Диана Маринова Дякова, старши експерт

Димитър Атанасов Назъров, старши експерт

Дина Иванова Димитрова, старши експерт

Ива Атанасова Тарагошева, старши експерт

Илонка Толева Толева-Господинова, старши експерт

Йорданка Димитрова Стоилова, старши експерт

Красимир Иванов Енев, старши експерт

Кристиана Добромирова Добрева-Станкова, старши експерт

Лиляна Тодорова Цонкова, началник на отдел

Магда Иванова Петранчева, главен счетоводител

Надежда Димитрова Тодорова-Петрова, старши експерт

Светла Богданова Драганова, старши експерт

Стела Илиева Бояджиева, старши експерт

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“