Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

Начало » Наука » Новини и събития » Архив » Архив 2019-2020 » Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 г. обявява отворена Покана за партньорски оценки до 28 юни 2019 г.

Чрез тази покана ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА осигурява финансиране за експертни услуги и обмен на знания и анализи за управляващите органи и институциите, отговорни за изпълнението на политиките, финансирани в рамките на националните секторни оперативни програми. Поканата за партньорски оценки е в рамките на Платформите за обучение на политики в четирите тематични области на програмата:

  • „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“;
  • „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“;
  • „Нисковъглеродна икономика“;
  • „Околна среда и ресурсна ефективност“.

Повече информация за инициативата можете да откриете на интернет страницата на програмата: https://www.interregeurope.eu/peer-review/.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“