582 Строителство

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 582 Строителство

 


Специалности от професия код 582030 „Строител“

5820303 Армировка и бетон (публ. 27.01.2021 г.)

5820306 Вътрешни облицовки и настилки (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582040 „Строител–монтажник“ 

5820403 Сухо строителство (публ. 27.01.2021 г.)

5820404 Дограма и стъклопоставяне (публ. 27.01.2021 г.)

5820405 Изолации в строителството (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“

5820501 Вътрешни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)

5820502 Външни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)


5820801 Основни и довършителни работи (публ. 21.05.2020 г.)

5820901 Пътища, магистрали и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

5820902 Релсови пътища и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“