Учебни пакети за обучаеми за провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни

Начало » Общо образование » Обучение на лица над 16 г. » Курсове за придобиване на компетентности » Учебни пакети за обучаеми за провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни

Учебни пакети за обучаеми за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“