До 30 юли 2022 г. Стипендии за постдокторска специализация в Япония

Начало » Наука » Конкурси и резултати » До 30 юли 2022 г. Стипендии за постдокторска специализация в Япония

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за стипендии за постдокторска специализация в Япония –
JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2022

(публикувано 08.10.2021 г.)

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) - „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2022“ предоставя два броя стипендии за постдокторска специализация в Япония, с продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април - 30 ноември 2022 г.

Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски научни организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в Япония и в своята страна.

Подробна информация за приемащите японски университети и институции може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://www.jsps.go.jp/j-summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, e-mail: [email protected] 

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2022 г.

Формулярите и насоките към кандидатите и номиниращите организации могат да бъдат изтеглени ТУК

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“