Програми и проекти

Начало » Документация » Програми и проекти

Информацията за техническото състояние на училищните автобуси и приемането на заявките за предоставяне на училищни автобуси става на електронен адрес: [email protected] 

Заявка за предоставяне на училищни автобуси

Справка за техническото състояние на училищните автобуси, с които се извършва превозът на децата и учениците на територията на общината


Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища (НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА)


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“