Център за административно обслужване

Начало » Административно обслужване » Център за административно обслужване

С лице към хората

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В Центъра за административно обслужване гражданите и представителите на юридическите лица подават заявления за предоставяне на административни услуги.

Адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а, партер - „Запад“, стая № 4

Работно време: от 09:00 до 17:30 ч. без прекъсване, всеки работен ден.

Лица за контакт:

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”
Телефон: 02/9217 588
Електронна поща: [email protected]

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА – специалист в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”
Телефон: 02/9217 589
Електронна поща: [email protected].


ПРИЕМНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В Приемната се подават искания, жалби, протести, сигнали, предложения и похвали на граждани и представители на юридически лица.

Адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а приемна, партер - „Запад“

Работно време: от 09:00 до 17:30 ч., без прекъсване, всеки работен ден.

Телефон: 02/9217 760

Електронна поща: [email protected]

Лица за контакт:

ВЛАДИМИР ТОРОМАНОВ – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”

ЛАТЯ МАХЛЕЛИЕВА – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“