Study in Europe

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Study in Europe

Изложения STUDY IN EUROPE през м. май 2017 Г. в  Узбекистан и Нигерия

Панаирът Study in Europe, организиран по проект на Европейската комисия и Генералната дирекция за образование и култура на Европейския съюз, има за цел представяне на европейското висше образование в световен план. Проектът представя 33 европейски държави по програмата „Еразъм +”, между които и България.

Поканата на организаторите е отправена към европейските висши училища, посолствата на страните членки, както и към държавните институции, отговарящи за висшето образование. Идеята е да се насърчи сътрудничеството в областта на образованието и културния обмен между държавите-членки на ЕС и държави от Азия и Южна Африка, както и привличане на студенти за обучение в Европа.

Изложението в Узбекистан е планирано за 11 май 2017 г. в Ташкент, столицата на Узбекистан.

Краен срок за регистрация  - 7 март 2017 г.

Повече информация за събитието може да се намери на интернет адрес:
https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/10/

 

Изложението в Нигерия е планирано за 20 май 2017 г. в Лагос.

Краен срок за регистрация -  28 февруари 2017 г.

Таксата за участие на висшите училища и в двете изложения е по 600 EUR. Участието на посолствата и държавните институции, отговарящи за висшето образование, е безплатно.

Повече информация за събитието може да се намери на интернет адрес:
https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/9/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“