Доминиканска република

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Доминиканска република

Възможности за български граждани, преподаватели във висши училища, за осъществяване на преподавателска дейност във висши училища в Доминиканската република

Министерството на образованието и Министерството на висшето образование, науката и технологиите на Доминиканската република обявяват набиране на висококвалифицирани професионалисти, включително и чуждестранни граждани.

Изискванията към кандидатите са да имат магистърска или докторска степен в областта, за която кандидатстват.

Областите, за които се набират кандидати, са:

  • природонаучни дисциплини (математика, физика, химия, биология и др.);
  • хуманитарни дисциплини (испански език, литература, история, география, философия и др.);
  • технологията на обучението (специализирана дидактика, начална педагогика  и др.)    

Доминиканската страна класифицира потенциалните кандидати в три групи:

  • преподаватели с докторска степен, с минимум 10 години преподавателски или изследователски опит и най-малко 5 публикации в индексирани издания;
  • преподаватели с докторска степен, с минимум 5 години преподавателски или изследователски опит и най-малко 1 публикация в индексирани издания;
  • преподаватели с магистърска степен, с минимален преподавателски стаж 5 години.

Договорът, който се сключва с избраните преподаватели, е с продължителност от 12 месеца.

Одобрените преподаватели следва да преподават най-малко 12 часа седмично, да изготвят допълнителни програми за студентите – 9 часа и да участват в културните или изследователските дейности на приемащия университет, както и да участват в академични изследвания и подготовката на статии.

Заинтересованите кандидати следва да изпратят своя биография по електронен път на [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“