Стипендии и награди по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП „Развитие на човешките ресурси” » Стипендии и награди по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Проект „Студентски стипендии и награди”

16 821 СТУДЕНТИ СЪС СТИПЕНДИИ И 17 370 С НАГРАДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

29 април 2010 г.

16 821 студенти от 49 висши училища ще получат по 450 лв. стипендия за летния семестър на учебната 2009/2010 г., изплащана за 5 месеца. Сумата за стипендиите за този семестър възлиза на 7 569 450 лв. 17 370 е броят на студентите, които ще получат еднократна награда за летния семестър в размер на 200 лв., като общата сума е 3 474 000 лв. Проектът е по схема „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” по Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. Той допълва и подобрява сега съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии и награди на студенти в държавните висши училища със средства от държавния бюджет, като дава възможност стипендии и награди да бъдат отпуснати и на студентите в частните висши училища.

До момента под формата на студентски стипендии и награди Министерството на образованието, младежта и науката е усвоило по проекта средства в размер на около 22 млн. лв.

Класирането за стипендии и награди е публикувано на интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. Всеки кандидатствал студент може да провери индивидуалното си класиране като влезе в персоналния си акаунт. На посочената интернет страница може да бъде видяна подробна информация за проекта.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“