Резултати, Одеса

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Резултати, Одеса

Резултати от проведения конкурс за преподаватели в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна

МОН класира за:

 • За преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна :
  • Росица Иванова Арнаудова

   Резервен кандидат: Калинка Стоянова Косева
    
 • За преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна:
  • Диана Станчева Лахнева

   Резервни кандидати:
   1. Снежина Йорданова Владимирова
   2. Нели Парашкевова Гургева
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“