Съвместни проекти

Начало » Документация » Програми и проекти » Съвместни проекти

ПРОЕКТ „ОТВОРЕНА ЛИНИЯ”

Инициатива на Национално издателство „Аз Буки” и Фонд „Русский мир”

Подготовка и провеждане на майсторски класове на тема: "Нови тенденции и практики при преподаване на руски език в чуждоезикова среда".

Поредица от публикации на специализирани разработки по темата в научно-методическо списание „Чуждоезиково обучение” (http://foreignlanguages.azbuki.bg; [email protected]), издавано от Национално издателство „Аз Буки” – МОН.

Повече информация на: www.master-rki.net


ПРОЕКТ „Професионални умения” (2010 – 2012)

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА МОМН И БРИТАНСКИ СЪВЕТ „Професионални умения” - „Skills for employability” (2010 – 2012)


Програма за международно оценяване на учениците PISA 2009


ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ - ICCS 2009

Резултати от участието на България в Международното изследване на гражданското образование

Повече информация


СЪВМЕСТНИ БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ ПРОЕКТИ

БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО, 1992-2009 г.

Повече информация


Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Повече информация
 


ПРИРОДНИТЕ НАУКИ, УЧИЛИЩЕТО И УТРЕШНИЯТ СВЯТ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В PISA 2006

4 декември 2007 г.

Повече информация


Програма „Силен старт с Пощенска банка”

9 юни 2005 г.

Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“