Материали за часа на класния ръководител

Начало » Общо образование » В помощ на класния » Материали за часа на класния ръководител

В помощ на класния ръководител

Да поговорим за алкохола (публ. 15.11.2021 г.)
Книга на учителя за работа с 12-16-годишни младежи


6 анимационни образователни филми от поредицата „Демокрация за деца“ (публ. 14.09.2021 г.)

с продължителност до 4 минути можете да намерите на:

https://www.youtube.com/watch?v=syEcII3umBw&list=PLQ67goQCyVMVrBvZnlPslu5UR8ZQwEhPx

Филмите са насочени към ученици от IV до VII клас и са в областите: държава и общество, права на човека, институции и граждани, фалшивите новини, езикът на омразата и полицията – власт и отговорност.


Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо? (публ. 02.09.2019 г.)

Книга за деца и младежи "Никой няма да те нарани" за целите на превенцията на агресията и насилието


Избирам себе си” е програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.

повече>>

За повече информация: www.sacp.government.bgИнформация относно ЕС за деца, младежи и учители

europa.eu/kids-corner

Детски кът

europa.eu/kids-corner/index_bg.htm

Кът на учителя

europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm

Полезни връзки за подготвяне на час, посветен на Европа

Портал на ЕС:

http://europa.eu/index_bg.htm

Връзка за училища и университети:

http://europa.eu/quick-links/schools-universities/index_bg.htm

Кът на учителя:

http://europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm

ЕС в слайдове:

http://europa.eu/abc/euslides/index_bg.htm

ЕС накратко:

http://europa.eu/abc/index_bg.htm

EU Back to school:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100819_en.htm

Връзка към онлайн книжарницата на ЕС:

http://bookshop.europa.eu

Центрове за информация "Европа Директно" в България (за информационни материали):

http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/info_relays_bg.htm

Връзка към ПП на ЕК в България, където са публикувани полезни връзки за учители, с цел подготвяне на час, посветен на Европа:

http://ec.europa.eu/bulgaria/sources/information_sources/youth_sources/index_bg.htm


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“