Наука

Начало » Наука

Конкурси и резултати

Конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.

Срок за подаване на проектни предложения до 17:00 часа на 18.09.2019 г. (дата на получаване в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“)
 

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса:

Повече информация


Фонд „Научни изследвания“ набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии Повече информация


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST Повече информация


Стартира изпълнението одобрената от Министерския съвет на Република България Национална програма „Млади учени и постдокторанти“  Повече информация

Новини и събития

БЪЛГАРСКИ УЧЕН В МЕЖДУНАРОДЕН ЕКИП С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Повече информация


Конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура, актуализирана през 2017 г.

Повече информация

Новите проектни предложения се подават на електронен носител на български и английски език в МОН до 12 август 2019 г. 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за ДВУ и научни организации за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите по ПМС № 90 от 2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за ДВУ и БАН 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на   ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации

Научноизследователски инфраструктури

Конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура, актуализирана през 2017 г.

Повече информация

Новите проектни предложения се подават на електронен носител на български и английски език в МОН до 12 август 2019 г. 


Резултати от диагностичния преглед на научната инфраструктура и оборудване в Република България


Картографиране на научната инфраструктура в България

Презентация

Карта на наличната научноизследователска инфраструктура, апаратура и оборудване по райони на планиране в България


Актуализирана карта на наличната научноизследователска инфраструктура в България


Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.), приета с Решение № 354 от 29 юни 2017 година на Министерски съвет

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“