Наука

Начало » Наука

Конкурси и резултати

Награди „Питагор“ 2020 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-2019 г.

https://mon.bg/bg/100800

Крайният срок за подаване на предложенията е 22 април 2020 г. на електронни адреси: [email protected]  и [email protected]. (публ. 25.03.2020 г.)


22. Национален конкурс „Млади таланти“ 2020 г.

https://mon.bg/bg/100796

На вниманието на участниците в конкурс "Млади таланти": https://mon.bg/bg/100804

Крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2020 г. на следните имейла: [email protected]  и [email protected]. (публ. 20.02.2020 г.)


Конкурси на Швейцарското федерално правителство за стипендии за български учени, работещи в България

https://mon.bg/bg/100795

Краен срок за кандидатстване - 31 Март 2020 г. (публ. 10.02.2020 г.)


Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2) обяви покана за представяне на проектни предложения в шест области

https://mon.bg/bg/100792 

Краен срок за кандидатстване - 21 Април 2020 г.  (публ. 10.02.2020 г.)


Покана за номиниране на представители в научната област „Селскостопански науки“  за членове в ИС на ФНИ

https://mon.bg/bg/100791


Стипендии “Фулбрайт” за учебната 2021-2022 година 

Повече информация Краен срок за кандидатстване: 30 април 2020 г. (публ. 17.01.2020 г.)


Фонд „Научни изследвания“

  • набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии Повече информация
  • отправя покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST Повече информация

Стартира изпълнението одобрената от Министерския съвет на Република България Национална програма „Млади учени и постдокторанти“  Повече информация

Новини и събития

Matsumae International Foundation обяви програмата си за предоставяне на стипендии за изследователска дейност в институции домакини в Япония през 2021 г. и кани представителите на българската научна общност да подадат документи за кандидатстване. Посочва се, че приоритет ще бъде даден на изследователи в сферата на природните науки, инженерните науки или медицината (публ. 04.03.2020 г.) https://mon.bg/bg/100798


Доклад на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации за 2018 г. (публ. 20.12.2019 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за ДВУ и научни организации за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите по ПМС № 90 от 2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за ДВУ и БАН 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на   ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации

Научноизследователски инфраструктури

Конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура, актуализирана през 2017 г.

Повече информация

Новите проектни предложения се подават на електронен носител на български и английски език в МОН до 12 август 2019 г. 


Резултати от диагностичния преглед на научната инфраструктура и оборудване в Република България


Картографиране на научната инфраструктура в България

Презентация

Карта на наличната научноизследователска инфраструктура, апаратура и оборудване по райони на планиране в България


Актуализирана карта на наличната научноизследователска инфраструктура в България


Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.), приета с Решение № 354 от 29 юни 2017 година на Министерски съвет

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“