Покана за участие в конкурс за есе на тема „България и Китай - древни култури”

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Покана за участие в конкурс за есе на тема „България и Китай - древни култури”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ - ДРЕВНИ КУЛТУРИ”

Скъпи млади хора, 

Във връзка с обявената от Европейската комисия  „Година на младежта ЕС – Китай 2011”, Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за есе на тема „България и Китай – древни култури! 

Участниците в конкурса трябва да са на възраст между 15 и 29 години. 

Изискванията към писмените творби на кандидатите са текстът да бъде написан на шрифт 12 и междуредово отстояние 1,5.  Есето трябва да съдържа личното мнение на автора, което да бъде обосновано и задълбочено представено. Желателно е обемът на творбата да не е по-малък от 4 страници! 

Писмените работи ще бъдат приемани на адрес: 
„Цариградско шосе” № 125, бл. 5, дирекция „Младеж” на МОМН, 

както и на ел. поща на дирекцията: [email protected] 

в срок до 07.12.2011 г. 

Заедно с есето кандидатите трябва да изпратят трите си имена, година на раждане, занятие, адрес за обратна връзка, e-mail и телефон.

Отличените участници в конкурса ще бъдат наградени с тематични екскурзии.

Очакваме с интерес  вашите  творби!  Информация за победителите в конкурса ще бъде публикувана на сайта на МОМН и младежкия портал на дирекция „Младеж” www.youth.mon.bg до 16.12.2011 г. 

 Екип на дирекция „Младеж” 
 Министерство на образованието, младежта и науката

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“