Бюджет на МОН

Начало » Делегирани бюджети » Бюджет на МОН

Бюджет на МОН, 2021 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.09.2021 г. (публ. 28.10.2021 г. акт. 03.11.2021 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2021 година на Министерството на образованието и науката към 30.09.2021 г. (публ. 28.10.2021 г. акт. 03.11.2021 г.)

Oтчет за изпълнението на програмния бюджет към 30.06.2021 г. на Mинистерството на образованието и науката (публ. 14.09.2021 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.06.2021 г. (публ. 30.08.2021 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката към 30.06.2021 г. (публ. 30.08.2021 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.03.2021 г. (публ. 30.08.2021 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката към 31.03.2021 г. (публ. 30.08.2021 г.)

Бюджет за 2021 г. на Министерството на образованието и науката (публ. 08.01.2021 г.)

Бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза на МОН за 2022 и 2023 г. в програмен формат (публ. 08.01.2021 г.)

Проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат на МОН (публ. 30.10.2020 г.)

Бюджет на МОН, 2020 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2020 г. на Министерството на образованието и науката (публ. 14.04.2021 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.12.2020 г. (публ. 11.03.2021 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката (публ. 11.03.2021 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.09.2020 г. (публ. 30.10.2020 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката (публ. 30.10.2020 г.)

Oтчет за изпълнението на програмния бюджет към 30.06.2020 г. на Mинистерството на образованието и науката (публ. 11.09.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.06.2020 г. (публ. 31.07.2020 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката към 30.06.2020 г. (публ. 31.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.03.2020 г. (публ. 30.04.2020 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката (публ. 30.04.2020 г.)

Бюджет за 2020 г. на Министерството на образованието и науката (публ.24.01.2020 г.)

Бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат (публ.24.01.2020 г.)

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат на МОН (публ. 04.11.2019 г.)


Бюджет на МОН, 2019 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2019 г. на Министерството на образованието и науката (публ. 08.04.2020 г., акт.14.04.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и науката към 31.12.2019 г. (публ. 17.03.2020 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (публ. 17.03.2020 г.)

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 30.06.2019 г. на Министерството на образованието и науката

 


Бюджет на МОН, 2018 г.

Бюджет на МОН, 2017 г.

Бюджет на МОН, 2016 г.

Бюджет на МОН, 2015 г.

Бюджет на МОН, 2014 г.

Бюджет на МОН, 2013 г.

Бюджет на МОН, 2012 г.

Бюджет на МОН, 2011 г.

Бюджет на МОН, 2010 г.

Бюджет на МОН, 2009 г.

Бюджет на МОН, 2008 г.

Бюджет на МОН, 2007 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“