Учебни програми по чужд език

Учебни програми по чужд език

Ниво A1

 • Английски език, утвърдена със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година
 • Испански език, утвърдена със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година
 • Италиански език, утвърдена със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година
 • Немски език, утвърдена със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година
 • Руски език, утвърдена със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година
 • Френски език, утвърдена със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година
 • Португалски език, утвърдена със Заповед № РД09-1026/15.06.2018 г. на министъра на образованието и науката
 • Латински език, утвърдена със Заповед № РД09-346/11.02.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.02.2020 г.)
 • Китайски език, утвърдена със Заповед № РД09-958/20.04.2021 г. (публ. 21.04.2021 г.)
 • Новогръцки, утвърдена със Заповед № РД09-958/20.04.2021 г. (публ. 21.04.2021 г.)
 • Датски език, утвърдена със Заповед № РД09-5539/ 07.11.2022 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2023-2024 година (публ. 08.11.2022 г.)
 • Норвежки език, утвърдена със Заповед № РД09-5908/ 14.12.2022 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2023-2024 година година (публ. 16.12.2022 г.)
 • Корейски език, утвърдена със Заповед № РД09-5946/ 20.12.2022 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2023-2024 година (публ. 21.12.2022 г.)
 • Шведски език, утвърдена със Заповед № РД09-3010/05.10.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024-2025 година (публ. 10.10.2023 г.)

Ниво A2

 • Английски език, утвърдени със Заповед № РД09-3437 от 28.11.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година
 • Испански език, утвърдени със Заповед № РД09-3437 от 28.11.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година
 • Италиански език, утвърдени със Заповед № РД09-3437 от 28.11.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година
 • Немски език, утвърдени със Заповед № РД09-3437 от 28.11.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година
 • Руски език, утвърдени със Заповед № РД09-3437 от 28.11.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година
 • Френски език, утвърдени със Заповед № РД09-3437 от 28.11.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година
 • Латински, утвърдена със Заповед № РД09-1884/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2022-2023 година (публ. 03.09.2021 г.)
 • Датски език, утвърдена със Заповед № РД09-5538/07.11.2022 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2023-2024 година (публ. 08.11.2022 г.)
 • Норвежки език, утвърдена със Заповед № РД09-5909/14.12.2022 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2023-2024 година (публ. 16.12.2022 г.)
 • Шведски език, утвърдена със Заповед № РД09-2905/02.10.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024-2025 година (публ. 10.10.2023 г.)
 • Румънски език, утвърдена със Заповед № РД09-3437/27.10.2023 на министъра на образованието и науката (публ. 30.10.2023 г.)
 • Корейски език, утвърдена със Заповед № РД09-3750/17.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024-2025 година (публ. 20.11.2023 г.)

Ниво A1-А2

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година

 • Португалски език, утвърдена със Заповед № РД09-1026/15.06.2018 г. на министъра на образованието и науката

Ниво A1 – B1.1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година

Ниво B1.1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година

Английски език за постигане на ниво B1.1

Френски език за постигане на ниво B1.1

Немски език за постигане на ниво B1.1

Испански език за постигане на ниво B1.1

Италиански език за постигане на ниво B1.1

Руски език за постигане на ниво B1.1

Ниво B1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година

Ниво B2.1

Учебни програми по чужд език са утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година

Английски език за постигане на ниво B2.1

Френски език за постигане на ниво B2.1

Немски език за постигане на ниво B2.1

Испански език за постигане на ниво B2.1

Италиански език за постигане на ниво B2.1

Руски език за постигане на ниво B2.1

Учебни програми по чужд език са утвърдени със Заповед РД09-2203/04.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 11.09.2020 г.)

Арабски език за постигане на ниво В2.1 (Приложение № 1)

Китайски език за постигане на ниво В2.1 (Приложение № 2)

Корейски език за постигане на ниво В2.1 (Приложение № 3)

Японски език за постигане на ниво В2.1 (Приложение № 4)

GoTop