542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

Специалности от професия код 542010 „Десенатор на текстил“

5420101 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия (публ. 10.11.2021 г.)

5420102 Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия (публ. 10.11.2021 г.)


Специалности от професия код 542020 „Текстилен техник“

5420201 Предачно производство (публ. 10.11.2021 г.)

5420202 Тъкачно производство (публ. 10.11.2021 г.)

5420203 Плетачно производство (публ. 10.11.2021 г.)

5420204 Апретурно и багрилно производство (публ. 10.11.2021 г.)


Специалности от професия код 542030 „Оператор в текстилно производство“

5420301 Предачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420302 Тъкачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420303 Плетачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420304 Апретурно и багрилно производство (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 542040 „Моделиер-технолог на облекло“

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил (публ. 10.11.2021 г.)

5420402 Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи (публ. 10.11.2021 г.)


Специалности от професия код 542041 „Модист“

5420411 Облекла по поръчка (публ. 10.11.2021 г.)

5420412 Бутикови облекла (публ. 10.11.2021 г.)

5420413 Моден консултант (публ. 18.11.2021 г.)


Специалности от професия код 542050 „Оператор в производството на облекло“

5420501 Производство на облекло от текстил (публ. 15.02.2021 г.)

5420502 Производство на облекло от кожи (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 542060 „Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия“

5420601 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия (публ. 10.11.2021 г.)

5420602 Конструиране, моделиране и технология на коженогалантерийни изделия (публ. 10.11.2021 г.)


Специалности от професия код 542070 „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“

5420701 Производство на обувни изделия (публ. 15.02.2021 г.)

5420702 Производство на коженогалантерийни изделия (публ. 15.02.2021 г.)


5420801 Текстилно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5420803 Апретурно и багрилно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5420901 Производство на облекло (публ. 21.05.2020 г.)

5421001 Обувно и коженогалантерийно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5421101 Шивачество (публ. 21.05.2020 г.)

5421201 Обущарство (публ. 21.05.2020 г.)

5421501 Бродерия (публ. 21.05.2020 г.)

GoTop