Контакти

Начало » Контакти

Карта с местонахождението на Министерството на образованието и науката

Достъп с удобен обществен транспорт

  • спирка „Сердика“ на метро линии № 1 и 2
  • спирка пл. „Света Неделя“ на трамвайни линии № 4, 12 и 18
  • спирка „Съдебна палата“ на трамвайни линии № 5 и 8
  • спирка „Пл. Джузепе Гарибалди“ на трамвайна линия № 10
  • спирка на бул. „Княз Александър Дондуков“ на трамвайни линии № 20 и 22

  • платени паркинги в близост до Центъра за административно обслужване и места с режим „синя зона“
  • безплатен паркинг за велосипеди пред входа на Центъра за административно обслужване

Телефон за граждани

тел.: 0 800 16 111

             

Инспекторат
Лице за контакт: 
Лъчезар Станоев, ръководител на инспекторат, тел.: 02 9217 560, e-mail: [email protected]

Звено за вътрешен одит
Лице за контакт: Грозденка Петкова, ръководител на звено за вътрешен одит, тел.: 02 9217 407, e-mail: [email protected]

Централа на МОН

тел.: 02 9217 799

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: [email protected]

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Пресцентър

тел.: 02 9217 744

факс: 02 988 26 93

e-mail: [email protected]

Антикорупция

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

[email protected]
             

Специализирана администрация

Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие

Лица за контакти: 
Нели Ненчева, главен експерт, тел.: 02 424 1135, e-mail: [email protected] 
Жасмина Александрова, главен експерт, тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected]

Приобщаващо образование
Грета Ганчева, директор, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт: Нона Костадинова, старши експерт, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected] 

Учебници и училищна документация
Пенка Иванова, директор, тел.: 02 8174 750; 02 8174 758, e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Гергана Ночева, тел.: 02 8174 750, е-mail: [email protected]  

Съдържание на предучилищното и училищното образование
Евгения Костадинова, директор, тел.: 02 9217 746, 02 9217 446, e-mail: [email protected]
Лица за контакти: 
Анелия Русакова, главен експерт, тел.: +359 2 9217 451 , e-mail: [email protected]

Професионално образование и обучение
Мария Тодорова, директор, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт: 

Организация и контрол
Соня Мелоян, директор, тел.: 02 9217 553, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт:
Теодора Тасева, главен специалист, gsm: 0888 667 242, тел.: 02 9217 553, [email protected] 

Образование на българите зад граница и училищна мрежа
Наталия Михалевска, директор, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected] 
Лица за контакти: 
Ваня Карабашева, младши експерт, тел.: 02 9217 431, e-mail: [email protected]  
Борис Шейнин, държавен експерт, тел.: 02 9217 710, e-mail: [email protected]  

Висше образование
Галина Дреновска, директор, тел.: 02 9217 693, e-mail: [email protected]  
Лице за контакт: 
Христина Иванова, младши експерт, тел.: 02 9217 543, 02 9217 643, e-mail: [email protected]  

Наука
Милена Дамянова, директор, тел: 02 9217 647, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт: Кристина Николова, старши експерт, тел.: 02 9217 416, e-mail: [email protected] 

Международно сътрудничество
Веселина Ганева, директор, тел.: 02 9217 495, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт: Мария Неделчева, старши експерт, тел.: 02 9217 445, e-mail: [email protected] 

Външни европейски програми
Мария Василева-Вълова, директор, тел.: 02 424 1113, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт: 
Виолета Иванова-Грънчарова, младши експерт, тел.: 02 424 1124, e-mail: [email protected]

Държавна собственост и обществени поръчки
Радостина Колева, директор, тел.: 02 9217 544; 02 9217 644, e-mail: [email protected]
Лица за контакти:
Мария Димитрова, старши експерт, тел.: 01 9217 544, e-mail: [email protected]
Силвия Йоцова, началник отдел „Обществени поръчки и плащания“, тел.: 02 9217 671, e-mail: [email protected]
Велимир Бенов, държавен експерт в в отдел „Ремонтни дейности“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]
Румяна Пехливанова, главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, тел.: 02 9217 748, e-mail: [email protected]

Финанси
Соня Кръстанова, директор, тел.: 02 9217 413, 02 9217 663, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт: Зорница Тодорова, старши експерт, тел.: 02 9217 413, 02 9217 663; [email protected] 

Правна
Любомир Йосифов, директор, тел.: 02 9217 527, 02 9217 627, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт: Любка Цветкова- младши експерт, тел.: 02 9217 527, 02 9217 627, e-mail: [email protected] 

Информационни и комуникационни технологии
Борис Герасимов, директор, тел.: 02 9217 757, e-mail: [email protected] 
Лице за контакт: Шенай Мюмюн, главен експерт, тел.: 02 9217 642, e-mail: [email protected] 

Управление и изпълнение на проекти
Владимир Станчев, директор, тел.:  02 424 11 28, e-mail: [email protected]
Лица за контакти:
Гергана Станчева, държавен експерт, тел.: 02 424 11 36, e-mail: [email protected] 
Радостина Петрова, главен експерт, тел.: 02 424 11 38, e-mail: [email protected] 


Обща администрация

Човешки ресурси и административно обслужване
Даниела Недялкова, директор, тел.: 02 9217 558, 02 9217 559, e-mail: [email protected] 
Лица за контакти:

Латя Махлелиева, старши експерт, тел.: 02 9217 760, e-mail: [email protected] 
Владимир Тороманов, главен експерт, тел.: 02 9217 760
e-mail: [email protected] 

Връзки с обществеността и протокол
Пресцентър: 02 9217 744, 02 9217 512, e-mail: [email protected] 

Стопански и счетоводни дейности
Мирослав Петков, директор, тел.: 02 9217 421, e-mail: [email protected]  
Лица за контакти: 
Марияна Желева, началник отдел „Счетоводство“, тел.: 02 9217 703, e-mail: [email protected] 
Атанас Атанасов, началник отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, тел.: 02 9217 450, e-mail: [email protected]

 

 
 
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“