Действащи политики за развитие на висшите училища

Политика за развитие на Техническия университет – Габрово,
утвърдена със Заповед № РД09-4048/ 05.12.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2023 г.)

Политика за развитие на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София,
утвърдена със Заповед № РД09-3161/16.10.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 25.10.2023 г.)

Политика за развитие на Университета по хранителни технологии – Пловдив,
утвърдена със Заповед № РД09-3030/09.10.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 09.10.2023 г.)

Политика за развитие на Националната спортна академия „Васил Левски“ – София,
утвърдена със Заповед № РД09-2696/19.09.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 03.10.2023 г.)

Политика за развитие на Университета за национално и световно стопанство – София, утвърдена със Заповед
РД09-2483/13.09.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 17.10.2023 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет – Пловдив,
утвърдена със Заповед № РД09-1550/20.07.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 02.11.2023 г.)

Политика за развитие на Техническия университет – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1548/20.07.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 17.10.2023 г.)

Политика за развитие на Техническия университет – Варна,
утвърдена със Заповед № РД09-1190/13.06.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 17.10.2023 г.)

Политика за развитие на Химикотехнологичния и металургичен университет – София,
утвърдена със Заповед № РД09-871/18.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 21.04.2023 г.)

Политика за развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
утвърдена със Заповед № РД09-845/12.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.04.2023 г.)

Политика за развитие на Университета „Проф. Асен Златаров“ – Бургас,
утвърдена със Заповед № РД09-843/12.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.04.2023 г.)

Политика за развитие на Висшето училище по телекомуникации и пощи – София,
утвърдена със Заповед № РД09-831/12.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.04.2023 г.)

Политика за развитие на Тракийския университет – Стара Загора,
утвърдена със Заповед № РД09-727/04.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.04.2023 г.)

Политика за развитие на Икономическия университет – Варна, утвърдена със Заповед № РД09-328/ 09.02.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.02.2023 г.)

Политика за развитие на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София за периода 2023 – 2027 година, утвърдена със Заповед № РД09-5320/19.10.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 24.10.2022 г.)

Политика за развитие на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1962/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София,
утвърдена със № РД09-1811/ 20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград,
утвърдена със Заповед № РД09-1756/ 11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1702/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Политика за развитие на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1701/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Националната художествена академия – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1697/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Софийския университет „Свети Климент Охридски“,
утвърдена със Заповед № РД09-1664/ 03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“,
утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет – Плевен,
утвърдена със Заповед № РД09-1598/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД09-3410/21.06.2022 г. и Заповед № РД09-5644 от 17.11.2022 г. (публ. 22.07.2020 г., посл. акт. 18.11.2022 г.)

Политика за развитие на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,
утвърдена със Заповед № РД09-1607/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,
утвърдена със Заповед № РД09-1610/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Лесотехническия университет – София, утвърдена със Заповед № РД09-1463/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

Политика за развитие на Аграрния университет – Пловдив, утвърдена със Заповед № РД09-1457/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

Политика за развитие на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, утвърдена със Заповед № РД09-1464/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.07.2020 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, утвърдена със Заповед № РД09-4776/28.09.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.07.2020 г., акт. 28.09.2022 г.

Политика за развитие на Русенския университет „Ангел Кънчев“, утвърдена със Заповед № РД09-1414/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“– София, утвърдена със Заповед № РД09-1401/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД09-4753/30.11.2021 г. (публ. 01.07.2020 г., акт. 02.12.2021 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет – София, утвърдена със Заповед № РД09-1399/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.07.2020 г.)

GoTop