Национални програми 2020

Годишен отчет на националните програми за развитие на образованието – 2020 година (публ. 15.04.2021 г.)

Одобрени с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет, изменено с Решение № 937 от 17 декември 2020 година за изменение

GoTop