П

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М, Н-О, П

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна
и по т. 4
ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Павлина Тодорова Тодорова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Пенка Добрева Иванова,
директор на дирекция
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петър Любенов Пачев,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петър Маринов Бараков, старши
специалист – дежурен по оповестяване
встъпителна
Петьо Митков Кънев,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петя Славчева Георгиева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Пламен Йосифов Георгиев,
главен специалист
встъпителна 2021 г.
Полина Владимирова Фетфова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Полина Станиславова Златарска,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop