Д

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Б, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Даниела Бориславова Куновска,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Венциславова Петкова,
финансов контрольор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Георгиева Николова,
главен вътрешен одитор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Златкова Недялкова,
директор на дирекция
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Костадинова Николова-
Тодорова, главен експерт
встъпителна
Даниела Любенова Денчева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Стоянова Кунева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Дарина Панайотова Запартова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Дарина Савова Савова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даяна Велева Дюлгерова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Десислава Веселинова Дидова,
главен вътрешен одитор
встъпителна
Десислава Георгиева Дамянова,
главен специалист
встъпителна
Десислава Руменова Мазгалова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Десислава Христова Желязкова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Диана Георгиева Лесева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Диана Иванова Алексиева,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Диана Любомирова Маринкова,
главен експерт
встъпителна

2021 г.

2022 г.
Диана Петрова Стефанова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Дима Иванова Коцева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Димитър Андреев Андреев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Димитър Николов Енчев,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Димитър Славов Гайнуров,
главен специалист
встъпителна 2022 г.
Динко Делчев Марков, старши
специалист – дежурен по оповестяване
встъпителна
Дияна Иванова Вълчанова,
директор на дирекция ОК
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Добринка Иванова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Добромир Стоилков Попов,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Дорияна Данаилова Дачева-
Ганова, главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop