А-Ал

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерство на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна
и по т. 4
ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Аделина Асенова Тихомирова,
младши експерт
встъпителна 2022 г.
Аделина Иванова Стоянова,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ажда Юсуф Хасан,
държавен експерт
встъпителна
Албена Антонова Янкова,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Александра Георгиева Димитрова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Александра Иванова Бойчева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Александра Константинова Янчева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Александрина Ангелова Ангелова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Александър Августинов Вачев,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Александър Валериев Терзиев,
системен администратор III степен
встъпителна
Александър Стоянов Попов,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Александър Цветанов Трингов,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop