Г

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Габриела Герасимова Тошева,
специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Галина Петрова Дамянова,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Галя Великова Георгиева-
Магаранова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Геновева Богомилова Пелова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Георги Александров Маринов,
директор ОК
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Георги Николаев Динев,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Георги Петров Кирков,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Георги Станимиров Няголов,
съветник на министъра
встъпителна
Гергана Антонова Ночева,
специалист
встъпителна
Гергана Георгиева Станчева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гергана Иванчова Иванова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гергана Стойчева Белутова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Грета Димитрова Ганчева,
директор на дирекция
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Грозденка Иванова Петкова,
ръководител на ЗВО
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop