М-Мар

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна
и по т. 4
ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Магдалена Димитрова Анчева,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Мадлена Благоева Кръстева-
Иванова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Маргарита Ангелова Петрова,
главен юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Маргарита Стоянова Харизанова,
старши експерт
встъпителна
Мариана Здравкова Джелепова-
Облакова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариана Иванова Влахова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариана Николова Паленкова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариана Събева Нешева-
Карастоянова, държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариета Иванова Димитрова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариета Николова Петрова-
Гинчева, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариета Танкова Кротнева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марина Димитрова Христова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марио Симеонов Кушев,
младши експерт
встъпителна
Мария Валериева Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Георгиева Мандажиева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Малинова Петкова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Неделчева Неделчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Николаева Василева-Вълова,
държавен експерт
встъпителна
Мария Петрова Барганова,
главен експерт
встъпителна
Мария Янкова Теодорова,
държавен експерт
встъпителна 2022 г.
Мария-Магдалена Каменова
Миланова, младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марияна Георгиева Велева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марияна Иванова Ламбова-
Маркова, началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марияна Стефанова Желева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мартина Венелинова Стойнова-
Крушовска, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мартина Коцева Коцева,
главен юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мартина Първанова Кехайова,
главен ескперт
встъпителна 2022 г.
Марян Илиев Георгиев,
старши сътрудник по УЕПП
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop