Н-О

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Надежда Светославова Тодорова,
държавен инспектор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Наталия Стойчева Михалевска,
директор на дирекция
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Недялка Ангелова Атанасова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Недялко Петков Ташев,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Нели Венкова Ненчева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нели Димитрова Павлова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нели Каменова Мутафова,
държавен експерт
встъпителна
Нели Сашкова Стойчова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Николай Кирилов Кабадийски,
специалист
встъпителна
Николай Радославов Николов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Николета Георгиева Томова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ния Георгиева Спасова,
главен вътрешен одитор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нурселин Метин Казак,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Олег Любчев Николчев,
главен вътрешен одитор
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop