И-Й

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Ива Илиева Иванова-
Денчева, главен инспектор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ива Кирилова Николова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивайло Любомиров Александров,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивайло Петков Христов,
началник отдел
встъпителна 2022 г.
Иванна Евгениева Лазарова,
младши експерт
встъпителна
Иван Ангелов Димитров,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Иван Димитров Янев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Иван Николов Михайлов,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Ивана Стефанова Радонова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Иванка Георгиева Стоянова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Илияна Славова Иванова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Илияна Тодорова Славова,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Илка Орлинова Георгиева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Искра Недкова Йошовска,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йоана Владова Диманачка,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йоана Симова Младенова,
младшии експерт
встъпителна
Йовко Иванов Йовчев,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йолислав Методиев Иванов,
главен експерт
встъпителна
Йорданка Димитрова Трайкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop