Мас-М

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Б, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Мая Ангелова Хаджиева,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мая Сашева Славова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мила Георгиева Иванова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милан Кирилов Мартинов,
директор на дирекция ВОП
встъпителна
Милен Ботев Ботев,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милена Александрова Григорова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милена Борисова Иванова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милена Димитрова Минчева, старши
сътрудник по управление на ЕПП
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милена Митева Главчева,
главен експерт
2021 г. 2022 г.
Милена Петкова Дамянова,
директор на дирекция
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мирослав Колев Неделчев,
главен експерт
встъпителна
Мирослав Петков Петков,
директор на дирекция
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Моника Костадинова Златкова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Моника Любомирова Янакиева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop