Ан-А

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на Министерство на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна
и по т. 4
ежегодна
ежегодна
2022 г.
Ангел Янков Апостолов,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анелия Йорданова Георгиева,
държавен експерт
встъпителна
Анелия Любомирова Русакова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анелия Стефанова Семкова,
началник на отдел
встъпителна
по т.4
2021 г. 2022 г.
Анелия Страхилова Йотова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анета Ботева Димитрова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анита Димитрова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анка Георгиева Първанова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анна Данчева Милчева-Бурева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Антоанета Атанасова Гиргинова,
главен експерт
встъпителна А021 г. 2022 г.
Антоанета Светлинова Славкова,
експерт, програми и проекти
встъпителна
Антоанета Христова Николова,
специалист
встъпителна
Антон Антонов Коев,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Антон Валентинов Петров,
системен администратор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Асен Панев Петров,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Атанас Петров Атанасов,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop