Е

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Евгения Каменова Пушникова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Евдокия Милкова Алексиева,
служител по сигурността на информацията
встъпителна 2022 г.
Евелина Маринова Василкова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Екатерина Георгиева Алтънкова-
Борисова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Екатерина Христова Димитрова-
Николова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Елена Атанасова Милошова, старши
сътрудник по управление на ЕПП
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Елена Димитрова Търничкова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Елена Иванова Узунова-
Александрова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Елена Миленкова Таскова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Елена Пламенова Консулова-
Атанасова, началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Елена Страшимирова Деянова,
главен вътрешен одитор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Елена Христова Витанова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ели Павлова Алексиева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Елица Иванова Фотева,
старши експерт
встъпителна
Емануела Кръстева Стоилова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Емил Иванов Малинов,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Емилия Любомирова Илчевска,
държавен инспектор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Емилия Светославова Николова-
Комитска, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop